Il sito utilizza cookie flash; utilizza anche cookie di tipo tecnico e di sessione, ma solo a carico dell'utente amministratore,unico ad aver accesso al pannello amministrativo LEGGI INFORMATIVA PRIVACY


S.M.I. system kontroli monitorowej pochlaniania

system kontroli monitorowej pochlaniania
• Produkcja, utrzymanie i zmiany software ed hardware w stacjach odczytujących jakosē powietrza, wody i gleby.
• Kontrola skazenia cieplnego.
• Prņbki wody i odpowiednie dokumenty i certyfikaty (wystawione przez autoryzowane labolatoria) danych chemiczno-fizycznych i mikrobiologicznych.
• Pomiary kontrolne emisji dymņw z kominņw na statkach.
• Przegląd systemņw automatycznych.
• Pomiar i wytypowanie pylkņw rozprzestrzenionych w powietrzu .
• Calkowite systemy (stale/ruchome) do odtwarzania jakosci powietrza, gleby, wody.
• Urządzenia “pochlaniające dym” w miejscach pracy i laboratoriach z odpowiednimi systemami oczyszającymi i filtrującymi.
• Systemy do odpromieniowania
• Automatyczne systemy do calodobowej kontroli monitorowej wņd przemyslowych.
• Automatyczne systemy do calodobowej kontroli monitorowej wņd przeznaczonych do uzytku codziennego.
• Kontrola basenņw wodnych przeznaczonych do kąpieli.Bi-lab.it P.IVA 02053751000 - Copyright by GENOMEGA