Il sito utilizza cookie flash; utilizza anche cookie di tipo tecnico e di sessione, ma solo a carico dell'utente amministratore,unico ad aver accesso al pannello amministrativo LEGGI INFORMATIVA PRIVACY


Konserwacja

MKONSERWACJA

SERWIS KONSERWACYJNY

Jednym z glņwnych priorytetņw posiadaczy sieci do monitorowania srodowiska jest dostčp do pewnych i zaufanych danych. Mają sluzyē one w razie potrzeby do podjecia natychmiastowych krokņw w zaplanowaniu obszerniejszych dzialan i na koncu do polepszenia jakosci srodowiska.
Celem o znaczącej waznosci jest wykonywanie z regularnoscią i kompetencją wszystkich zadan potrzebnych do zapewnienia utrzymania optymalnych cech charakterystycznych w funkcjonowaniu systemu przeglądu i w konsekwencji, zagwarantowanie maksymalnej skutecznosci sieci w swoim kompleksie i jakosci i niezawodnosci powyzszych faktņw.


NASZE ROZWIąZANIE

Bi-Lab zaopatrując ok.70% sieci monitorujących jakosē powietrza istniejących we Wloszech , rozwinąl znaczące doswiadczenie w obsludze utrzymania sieci do monitorowania srodowiska.
Oferta obslugi zawiera aktualnie rozleglą gamč mozliwosci, ktņra rozciąga sič od pojedynczej interwencji w naglym przypadku az po zarządzanie caloscią systemu w formie outsourcing. Skutecznosē i szybkosē dzialania (interwencji) są zagwarantowane ze strony istniejącej struktury zorganizowanej-Serwis Opieki Technicznej i Konserwacji, rozmieszczonej na terytorium kraju i kierowanej przez wyspecjalizowanych technikņw rozlokowanych mičdzy siedzibą w Monza a filiami na peryferiach.

OPIS

Bi-Lab oferuje do dyspozycji rņzne uslugi do konserwacji:
• konserwacja zwykla
• konserwacja zapobiegawcza
• konserwacja przy usterkach
• konsarwacja ewolucyjna

Ta rņznorodnosē pozwala na stworzenie osobistych ofert interwencji wedlug specyficznych wymogņw Klijenta.
W oparciu o serwis konserwacji i wyregulowany czas reaktywacji urządzen, Bi-Lab gwarantuje dyspozycyjnosē i odpowiedni dobņr materialņw do uzytku i do wymiany.Poza tym sa przewidziane, oprņcz konserwacji, uslugi przemieszczania stacji/oprzyrządowania, wypozyczanie oprzyrządowania, opieka software i teleopieka.
Zeby stworzyē Klijentowi kompletne poparcie we wszystkich odzialach zajmujących sič sieciami monitorującymi, Bi-LAB stworzyl nastčpujące serwisy.
• konsultacja
• projektowanie i realizacja
• instalacja i serwis personalny
• administracja czčsciowa/ calkowita
• outsourcingBi-lab.it P.IVA 02053751000 - Copyright by GENOMEGA