Il sito utilizza cookie flash; utilizza anche cookie di tipo tecnico e di sessione, ma solo a carico dell'utente amministratore,unico ad aver accesso al pannello amministrativo LEGGI INFORMATIVA PRIVACY


Bi-lab

Bi -Lab projektuje,realizuje i tworzy opiekè i utrzymanie miejsc sprzedazy w sektorach Srodowisko, Automatyzacja Cywilna, Komunikacja Miejska i Transporty i w Odzialach Uzytecznosci Publicznej, poprzez przeglàd danych potrzebnych do kontroli srodowiska (jakosç powietrza, wody) uzywajàc standartòw Wysokiej Jakosci .

Wièksza czèsç klijentòw Bi-Lab prowadzi dzialalnosç zwiàzanà z uslugami dla ludnosci.W tych przypadkach jest potrzebna przejrzystosç i spokòj:

waznà sprawà dla zwyklego obywatela w dzisiejszych czasach jest problem srodowiska i to wlasnie z tym problemem zwraca siè On do Panstwa i odowiednich placòwek wymagajàc poszanowania dla miejsc w ktòrych zyjemy.

To co jest doceniane to produkt ktòry odpowiada kryteriom srodowiskowym: ekologia staje siè zaròwno produktem jak i uslugà.

W tym przypadku BI-LAB dysponuje skutecznymi i wystarczajàcymi narzèdziami (stosuje systemy EMAS), ktòre pozwalajà na wszechstronne dzialanie placòwek w stosunku do ich klijentòw.

Odpowiednie technologie pozwalajà m.in. na kontrolè cyklu produkcji w przedsièbiorstwie poprzez kontrolè monitorowà stopnia wydzielania siè i zawartosci srodkòw chemicznych w wodzie, glebie, powietrzu.

.Bi-lab.it P.IVA 02053751000 - Copyright by GENOMEGA