Il sito utilizza cookie flash; utilizza anche cookie di tipo tecnico e di sessione, ma solo a carico dell'utente amministratore,unico ad aver accesso al pannello amministrativo LEGGI INFORMATIVA PRIVACY


Powietrze

POWIETRZE

ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERYCZNE
Zanieczyszczenie atmosferyczne i jakosç powietrza to temat wazny i aktualny.Wszyscy odpowiedzialni i wszyscy pracownicy zajmujàcy siè sektorem srodowiska majà tutaj bardzo waznà i odpowiedzialnà role: kontrolowanie zanieczyszczenia powietrza powstalego z ròznych przyczyn (odpadki fabryczne,pojazdy samochodowe…)

I dlatego wazne jest przygotowanie metodyczne i techniczne, ktòre gwarantuje dokladne dane publikowane i uzywane do poszczegòlnych faz przy analizowaniu, przewidywaniu i zapobieganiu.


NASZE ROZWIàZANIE
BI-LAB projektuje realizuje i tworzy od ponad 20 lat, sieci kontroli monitorowej zanieczyszczenia atmosferycznego i pomiaròw meteorologicznych.

Sieç “przeglàdu” powietrza pozwala nam na wykonywanie dokladnych i stalych kontroli dotyczàcych zanieczyszczena atmosferycznego i otrzymywanie dokladnych informacji o jakosci powietrza potrzebnych do podjècia odpowiednich srodkòw w jak najszybszym czasie.

Centrum systemu do przeglàdu jakosci powietrza sklada siè ze stacji pomiaròw, dostèpnej w dwòch wersjach.Typowa stacja jest zlozona z kabiny, szerokiej gamy instrumentòw do pomiaru- najlepszych na rynku i zastosowanego software Rock rozwiniètego przez BI-LAB do nabywania,opracowywania,prezentowania i transmisji waloròw odpowiadajàcych umiarkowanym parametrom i stanom pracy w obslugujàcych stacjach.

Komunikacja danych w zasiègu sieci jest mozliwa do realizacji poprzez ròzne elementy fizyczne takie jak, specjalnie przeznaczone linie telefoniczne, pomosty radiowe lub sieç komòrkowa; uzywane protokuly komunikacyjne zostaly wybrane sposròd standartòw znajdujàcych siè na rynku i pozwalajà na maksymalnà dostèpnosç do ogòlnie istniejàcych systemòw.

Bi-lab.it P.IVA 02053751000 - Copyright by GENOMEGA